Verksamhets policy

CLP System AB är ett teknikbaserat handelsföretag som tillhandahåller produkter och tjänster inom områdena fordon, vapen och kriminalteknik.


Genom ett nära samarbete med noggrant utvalda leverantörer ska vi erbjuda leveranssäkerhet i form av rätt produkt i rätt tid och motsvara våra intressenters förväntningar. Vi eftersträvar produkter som har längre livslängd, innehåller mindre farliga ämnen och har lägre energiförbrukning.


Våra medarbetare är delaktiga och skapar nära relationer med ett professionellt bemötande. Medarbetarna ska med sin kompetens och sitt engagemang skapa en hög servicenivå och eftersträva ständiga förbättringar.


Verksamheten bedrivs på ett sätt som begränsar vår miljöpåverkan och följer gällande lagar och krav.

 

Täby, 2013-01-31
CLP System AB